Dụng cụ cắt

o       Dụng cụ bóc tách

o       Dụng cụ cầm máu

o       Dụng cụ kẹp mô

o       Dụng cụ kẹp kim

o       Dụng cụ thăm dò

o       Dụng cụ nong

o       Dụng cụ vén

o       Dụng cụ hút

 

Link: http://adf.ly/WPp2K

Rate this post
Quảng cáo