Giới thiệu

Sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền.

Chương I. Bệnh chứng do ngoại nhân

Bài 1. Bệnh học ngoại cảm

Bài 2. Bệnh học ngoại cảm Thương hàn

Bệnh học và Điều trị Đông y – Sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền.

Lời nói đầu

Chương I. Bệnh chứng do ngoại nhân
Bài 1. Bệnh học ngoại cảm
Bài 2. Bệnh học ngoại cảm Thương hàn
Bài 3. Bệnh ngoại cảm Ôn bệnh
Bài 4. Bệnh ngoại cảm Lục dâm

Chương II. Bệnh do nội nhân và nguyên nhân khác
Bài 5. Bệnh học Phế – Đại trường
Bài 6. Bệnh học Tỳ – Vị
Bài 7. Bệnh học Thận – Bàng quang
Bài 8. Bệnh học Can – Đởm
Bài 9. Bệnh học Tâm – Tiểu trường
Bài 10. Cách kê đơn thuốc

Bạn có thể copy link hoặc tải bằng link phụ ở đây

Link: http://adf.ly/Wbod8

Rate this post
Quảng cáo