Giới thiệu
Bộ môn Dân số là một cấu phần của Khoa Sức khoẻ Cộng đồng – Trường Đại học Y tế Công cộng (ĐH YTCC). Nhiệm vụ chính của bộ môn là giảng dạy các vấn đề về dân số học và những khía cạnh có liên quan cho các đối tượng sinh viên đại học, sau đại học và tham gia nghiên cứu khoa học chuyên ngành dân số cũng như các nghiên cứu liên ngành trong YTCC. Bộ môn Dân số cũng sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tư vấn có liên quan cũng như tham gia hỗ trợ cho việc xây dựng các chương trình đào tạo hay các nghiên cứu trong lĩnh vực dân số và phát triển, các phương pháp dân số học, thông tin dân số và phân tích số liệu. Bên cạnh đó, bộ môn tham gia tích cực vào việc hỗ trợ các bộ môn, phòng ban khác trong giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời tham gia vào nhiều dự án lớn của nhà trường.

https://lh3.googleusercontent.com/-t_cmGkKqvEU/U7n-eszrr7I/AAAAAAAAAhQ/Jmu29USD5UQ/Ydhue.Com-danso.JPG

Hiện nay, Bộ môn đang giảng dạy các môn học sau:

Chương trình sau đại học:

– Môn Dân số và Phát triển cho Thạc sỹ Y tế công cộng định hướng nghiên cứu

– Môn Dân số học cơ bản cho Chuyên khoa I Y tế công cộng (bao gồm cả đào tạo từ xa)

Chương trình đại học:

– Môn Dân số và Phát triển cho Cử nhân công cộng (hệ chính qui và hệ tại chức)

* Các chương trình đào tạo đang thử nghiệm:

– Môn Dân số và Phát triển cho Chuyên khoa I Y tế công cộng – hệ đào tạo từ xa

– Môn Dân số và Phát triển cho Thạc sỹ Y tế công cộng – hình thức tự học

Những nội dung học tập chính:

– Những nét tổng quan về tình hình dân số thế giới và dân số Việt Nam và các yếu tố chính tác động tới sự phát triển dân số.

– Quy mô cơ cấu dân số và những điểm mạnh và yếu của các nguồn số liệu dân số khác nhau.

– Định nghĩa, ý nghĩa và phương pháp ước lượng các chỉ tiêu đo lường dân số học cơ bản về mức sinh, mức chết, di dân và đô thị hóa.

– Mối quan hệ giữa dân số và các vấn đề phát triển xã hội (y tế, giáo dục, kinh tế và nguồn lao động, đói nghèo, môi trường, v.v.)

– Các khai thác các thông tin và tư liệu dân số dựa trên cơ sở dữ liệu POPLINE cũng như các nguồn tư liệu khác.

– Các chuyên đề đặc thù trong dân số học (đánh giá gánh nặng bệnh tật dựa trên số liệu tử vong, các phương pháp ước lượng trực tiếp và gián tiếp trong dân số học, các vấn đề về dân số – sức khỏe sinh sản trong những nhóm tuổi, v.v.)

Xem chi tiết các khóa học hiện nay:

Bộ môn Dân số là một trong những bộ môn áp dụng rất sớm công nghệ thông tin trong dạy và học. Phần lớn những khóa học đều được đưa lên trang web để học viên theo dõi và trực tiếp tải xuống những bài giảng và tư liệu cần thiết. Ngoài ra, bộ môn hiện cũng đang áp dụng hình thức kiểm tra trực tuyến để thuận tiện cho người học…

 

Download: Tại đây (Bấm vào link, chờ 5s rồi bấm “skip Ad” hoặc “Bỏ qua quảng cáo”  góc phải màn hình để vào link download!)

Nguồn sưu tập

Rate this post
Quảng cáo