Khái niệm về miễn dịch học
Kháng nguyên và kháng nguyên MHC
Kháng thể và bổ thể
Tổ chức và tế bào của hệ miễn dịch
Điều hòa đáp ứng miễn dịch
Đáp ứng tạo kháng thể và miễn dịch trung gian tế bào

 

Download: tại đây

 

Nguồn: ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Quảng cáo