Chương 1: Những bài thuốc giải biểu, Chương 2: Những bài thuốc thanh nhiệt, Chương 3: Những bài thuốc khu hàn   Lý, Pháp, Phương dược là những nội…