Hóa sinh lâm sàng – ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh

0

Tên sách: HÓA SINH LÂM SÀNG

Tác giả/ Chủ biên: ĐỖ ĐÌNH HỔ

Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN HÓA SINH – ĐH Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2010

Chuyên ngành: HÓA SINH LÂM SÀNG, Y HỌC CƠ SỞ

Đọc trực tuyến:

BẢN XUẤT BẢN NĂM 2010

Hóa sinh lâm sàng – Hóa sinh học là môn khoa học nghiên cứu về các thành phần hóa học của cơ thể sống cũng như những quá trình chuyển hóa hóa học của các chất và năng lượng trong cơ thể sinh vật. Hóa sinh học là ngành khoa học thuộc Y học cơ sở nhưng cũng là một khoa học ứng dụng và có mối liên hệ với các khoa học cơ bản quan trọng khác như công nghệ sinh học, sinh học phân tử. Hóa sinh học không chỉ là công cụ của sinh học mà còn là mũi nhọn để định hướng cũng như giải quyết các vấn đề nhằm phục vụ cho nông, lâm ngư nghiệp, cho Y học nói chung, …

Giáo trình được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các ngành và chuyên ngành liên quan các kiến thức căn bản về cấu tạo và thành phần hóa học của sinh chất, mối liên hệ giữa cấu trúc và chức năng cũng như những quá trình chuyển hóa của chúng. Không dừng lại ở đó, các kiến thức được đề cập trong cuốn sách cũng nhằm hướng đến giải quyết các vấn đề trong lâm sàng, đặc biệt là các xét nghiệm sinh hóa. Các thành tố xét nghiệm được liệt kê một cách đầy đủ với giá trị bình thường, bất thường, nguyên nhân dẫn tới các bất thường đó và việc áp dụng chúng như thế nào trong quá trình chẩn đoán bệnh.

Rate this post
Quảng cáo