• Các phương pháp xétn ghiệm miễn dịch
 • Ngưng kết
 • Miễn dịch độ đục
 • Nephelometry
 • Turbidimetry
 • ELISA
 • Miễn dịch huỳnh quang
 • Miễn dịch phóng xạ
 • Miễn dịch điện hóa phát quang
 • Miễn dịch hóa phát quang
 • Hóa phát quang khuếch đại enzym
 • Hóa phát quang trực tiếp
[Hình: hoasinhmiendich2.jpg]

 

download

Trích dẫn:Link dow

Rate this post
Quảng cáo