Khi kiểm tra sức khỏe, có rất nhiều chỉ số khách hàng còn băn khoăn và không hiểu hết ý nghĩa của các xét nghiệm này. Để có thêm nhiều thông tin chính xác khi cầm kết quả trên tay, chúng tôi xin chia sẻ ý nghĩa của các xét nghiệm.

Link: http://www.mediafire.com/?d5a09yaog68cvoo

Quảng cáo