Điện tâm đồ khi học cần phải hiểu cốt lỗi nguyên lý của vấn đề thì sẽ không quên. Cuốn sách này sẽ mang đến cho độc giả những thông…