Sơ lược:

• Tràn dịch trong lồng ngực

• Thoát vị hoành bẩm sinh

• Tổn thương khác
– Congenital Cystic Adenomatoid Malformation
– Pulmonary Sequestration.

• Tổn thương tim

Download: Tại đây
Link dự phòng: http://www.mediafire.com/download/kt1bdo7iov5rs1k/Sieu+am+san.pdf
Rate this post
Quảng cáo