Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT 21/01/2008 của Bộ Y tế

Quy chế hồi sức, cấp cứu, chống độc Quyết định của Bộ Y tế số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức và chống độc

Download tài liệuTẠI ĐÂY

Nguồn: CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH – BỘ Y TẾ

Rate this post
Quảng cáo