140 VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KINH NGUYỆT PHỤ NỮ

Giới tính của một con người được quyết định vào khi nào và bởi những yếu tố gì?

Có thể sinh con trai bằng cách cho người mẹ dùng testosterone trước hoặc trongkhi mang thai không?

Về sinh lý, cuộc đời người phụ nữ trải qua mấy giai đoạn? Đặc điểm của từng giai đoạn?

Buồng trứng của người phụ nữ có tất  cả bao nhiêu tế bào trứng? Số lượng đó có tăng thêm không?

Tế bào trứng phát dục và chín như thế nào?

Sau khi trứng rụng, tế bào trứng và nang noãn có gì thay đổi?

Download tài liệu: TẠI ĐÂY

Quảng cáo