Ban hành kèm theo Quyết định số 5448/QĐ-BYT ngày 30/12/2014 của Bộ Y tế

Quyết định số 5448/QĐ-BYT ngày 30/12/2014 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút B

Download tài liệuTẠI ĐÂY

Nguồn: CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH – BỘ Y TẾ

Rate this post
Quảng cáo