Điện Tâm Đồ Cho Người Mới Bắt Đầu – Ecgs For Beginners – Antoni Bayés de Luna

Ảnh đại diện svydhue

Điện Tâm Đồ Cho Người Mới Bắt Đầu – Ecgs For Beginners

FREE
0

Thông tin

  • Link google driver nhanh
  • Free dowload

Giới thiệu

  • Điện Tâm Đồ Cho Người Mới Bắt Đầu – Ecgs For Beginners
  • Tác giả : Antoni Bayés de Luna
Điện Tâm Đồ Cho Người Mới Bắt Đầu – Ecgs For Beginners – Tác giả : Antoni Bayés de Luna

ECG cho người mới bắt đầu được dịch từ cuốn ECGs for Beginners – Antoni Bayés de Luna, được viết bởi một trong những chuyên gia tim mạch hàng đầu với trên 40 năm kinh nghiệm trong việc đào tạo các bác sĩ lâm sàng, sẽ cung cấp cho các học viên về tim mạch và các chuyên gia về điện tâm đồ bằng một hướng dẫn dễ dàng theo từng bước về ECG. Và giải thích đọc ECG để quản lý tốt nhất bệnh nhân của họ.

Cuốn sách với hơn 250 tracings ECG chất lượng cao, cũng như các hướng giải thích và các điểm chính trong suốt, mỗi chương cũng chứa các câu hỏi tự đánh giá cho phép người đọc tự kiểm tra những gì họ vừa học.

ECGs for Beginners là một cuốn sách thiết yếu cho tất cả các học viên tim mạch và sinh viên về ECG, cũng như là một hướng dẫn hữu ích cho bác sĩ có kinh nghiệm.

Rate this post
Quảng cáo
Ảnh đại diện svydhue

Trả lời

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search