Hình ảnh học sọ não (CT-MRI), Jacques Clarisse, Nguyễn Thi Hùng, Phạm Ngọc Hoa

Ảnh đại diện svydhue

Giới thiệu sách

  • Sách Hình ảnh học sọ não (CT-MRI) được biên soạn từ những bài giảng của Giáo sư Jacques Clarisse. Sách được ban hành làm tài liệu chính thức đào tạo sau đại học cho bác sĩ CKI, thạc sĩ và đào tạo liên tục của ngành y tế. Ngoài ra, quyển sách còn được dùng làm tài liệu tham khảo rất hữu ích dành cho các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh.
  • Mục tiêu của quyển sách là thiết lập một ngân hàng hình ảnh dữ liệu và trình bày với độc giả một kim chỉ nam trong việc lý giải các hình ảnh thần kinh sọ não. Ngoài ra, cuối sách còn có phần các thuật ngữ thường dùng trong cộng hưởng từ sọ não giúp bạn đọc dễ dàng chẩn đoán nhanh các bệnh thông qua các triệu chứng và các hình ảnh chụp cắt lớp.
 • Đây là một quyển sách nhập môn về hình ảnh học thần kinh và cũng là một “sổ tay thực hành” hình ảnh học. Sách bao gồm 3 phần:
  • Phần nhắc lại một số điểm lưu ý về giải phẫu và giải phẫu bệnh cần thiết.
  • Phần giới thiệu về kỹ thuật tiến hành khảo sát.
  • Phương pháp đọc và lý giải hình ảnh.
 • Sách hiện có bán tại các nhà sách y khoa trên toàn quốc.

Chi tiết sách

 • Tên sách: Hình ảnh học sọ não (CT-MRI)
 • Tác giả: Jacques Clarisse, Nguyễn Thi Hùng, Phạm Ngọc Hoa
 • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Y học
 • Năm xuất bản: 2008
 • Số trang: 353

Link tải

Rate this post
Quảng cáo
Ảnh đại diện svydhue

Trả lời

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search