Sinh Lý Học (Tái Bản 2019) – ĐH Y Hà Nội

Cuốn sách Sinh lý học viết lần này bao gồm những nội dung bám sát mục tiêu môn Sinh lý học của chương trình đào tạo bác sỹ đa khoa…

Sinh lý học Y khoa – Đại học y dược Tp Hồ Chí Minh 2018

Giới thiệu sơ lược cuốn sách: Sinh lý học Y khoa gồm 11 chương chứa đựng đầy đủ chi tiết, theo chương trình đổi mới tiếp cận lâm sàng, lý…

Atlas sinh lý học Netter – Bản dịch Tiếng Việt

Atlas sinh lý học Netter (Sách dịch) – bản đẹp Cuốn sách Atlas sinh lý học Netter được dịch từ cuốn Netter’s atlas of human physiology. Nội dung cuốn atlas bao gồm những hình ảnh…