Bệnh học răng miệng – TS Nguyễn Toại – ĐHYD Huế

Ảnh đại diện svydhue

Bệnh răng miệng là bệnh phổ biến tại nước ta và trên thế giới, gây ảnh hưởng lớn đến
sức khoẻ con người và sự phát triển chung về văn hoá – kinh tế – xã hội. Bảo vệ sức khoẻ và
dự phòng bệnh răng miệng là một nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế.

Nhằm trang bị cho sinh viên y khoa về kiến thức, kỹ năng cơ bản và thái độ cần thiết
để đáp ứng được nhu cầu y tế địa phương và quốc gia trong giai đoạn hiện nay, Khoa Răng
Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế đã sử dụng giáo trình Răng Hàm Mặt làm tài
liệu giảng dạy đào tạo bác sỹ đa khoa hệ sáu năm và hệ bốn năm, đồng thời làm tài liệu tham
khảo cho một số đối tượng khác.

Giáo trình nầy đã được tập thể giảng viên của khoa đã biên soạn, chỉnh sửa và bỗ
sung. Nội dung giáo trình thống nhất với cuốn “Sách Xanh” của Bộ Y Tế xuất bản 2006, xác
định các kiến thức, thái độ và kỹ năng cần đạt khi tốt nghiệp bác sỹ y khoa.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Đại học Huế, Ban Giám Hiệu, Phòng
Đào Tạo Đại Học và toàn thể cán bộ giảng dạy Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại Học Y
Dược Huế, đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành giáo trình này.

Chúng tôi xin hoan nghênh tiếp thụ mọi ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và các
bạn sinh viên để giáo trình nầy ngày càng hoàn thiện hơn.

Trưởng Ban Biên tập
Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt
TS.BSCKII NGUYỄN TOẠI

 

Download tài liệu Tại đây 

Rate this post
Quảng cáo
Ảnh đại diện svydhue

Trả lời

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search