Gọi tắt là Hải Thượng Lãn Ông, là một kỳ công trước tác, một di sản quý báu của nền y học cổ truyền Việt Nam do Lê Hữu Trác, Đại y tôn Việt Nam biên soạn hoàn thành từ đời Hậu Lê thế kỷ XVIII bằng Hán văn có pha văn Nôm. Nội dung bộ sách có 28 tập, 66 quyển, khắc in được 26 tập, 55 quyển, thâu thái tinh ba của y học cổ truyền, lấy Nội kinh làm căn bản, lấy Cảnh Nhạc, Phùng Thị làm đề cương, tham hợp với các sách của tiên hiền như Nam dược thần hiệu, Hồng nghĩa giác tư y thư, Y học yếu giải tập chú, Hoạt nhân toát yếu, Bảo sinh diên thọ toản yếu, Bản thảo thực vật toản yếu, Bản thảo cương mục, Thọ thế bảo nguyên, Bảo xích toàn thư… Tổng hợp kinh nghiệm của nhân gian, của người ngoại quốc, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn lâm sàng của bản thân, đúc kết thành một hệ thống lý, pháp, phương, dược khả dĩ thành một bộ giáo trình hoàn chỉnh cho người thầy thuốc Việt Nam thừa kế học tập.

http://www.tuetinhlienhoa.com.vn/web/uploads/news/2014_07/hai-thuong.jpg

Download: TẬP 1  TẬP 2
 (Bấm vào link, chờ 5s rồi bấm “skip Ad” hoặc “Bỏ qua quảng cáo”  góc phải màn hình để vào link download!)
Rate this post
Quảng cáo