[Ebook] Thường thức về ung thư

Ảnh đại diện svydhue
Tổng hợp ngắn gọn hiểu biết về ung thư.

Muốn phòng chống ung thư hiệu quả, mọi người cần hiểu rõ căn bệnh này. Vài thập niên vừa qua, thành quả nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực đã đem lại sự hiểu biết rất sâu rộng về ung thư. Các phương thức xử trí hợp lý hơn, đa diện hơn và hiệu quả hơn. Tài liệu này cố gắng cập nhật được các thành tựu nóng hổi, làm tăng niềm tin vào cuộc chiến đấu chống căn bệnh này. Bài báo cáo này chỉ xin đề cập đến vài thành tựu nổi bật:
– Dịch tễ học ung thư hay là tình hình mắc bệnh  ung thư trên toàn thế giới và ở nước ta.
– Cơ chế sinh bệnh ung thư: gen và ung thư.
– Các phương pháp điều trị ung thư: các liệu pháp mới được bổ sung vào kho vũ khí chống ung thư.

 

Download: Tại đây

Rate this post
Quảng cáo
Ảnh đại diện svydhue

Trả lời

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search