1. Cơ sở lý thuyết chung về máy ly tâm

Trích dẫn:Bấm vào đây để xem và tải về máy

2. Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm điện giải

Trích dẫn:Bấm vào đây để xem và tải về máy

3. Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm huyết học

Trích dẫn:Bấm vào đây để xem và tải về máy

4. Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm nước tiểu

Trích dẫn:Bấm vào đây để xem và tải về máy

5. Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm sinh hóa