Thiếu máu xẩy ra khi mức độ huyết sắc tố lưu hành của một người nào đó thấp hơn mức độ của một người khoẻ mạnh cùng giới, cùng tuổi, cùng một môi trường sống.

Hình 1: Phân loại nguyên nhân gây thiếu máu

 

Download tài liệu Tại đây 

 

 

Rate this post
Quảng cáo