Tổng hợp tài liệu Huyết học – truyền máu

Ảnh đại diện svydhue

https://lh6.googleusercontent.com/-mSndPAzUMwM/Ud96p1voUbI/AAAAAAAABP0/-5zICnAXUB0/w369-h507-no/Bai+giang+huyet+hoc+truyen+mau.jpg

 

1. Hệ thống truyền máu và chương trình an toàn truyền máu quốc gia

Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây

2. Các biện pháp đảm bảo an toàn truyền máu

3. Vai trò của bạch cầu và tiểu cầu trong an toàn truyền máu

4. Tuyển chọn người cho máu
5. Quy trình thu gom máu
6. Xác định người cho máu nguy cơ thấp

7. Quy trình phát máu

8. Tổ chức hoạt động người hiến máu
9. Vận dộng hiến máu

10. Sinh máu bình thường

Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây

11. Các biện pháp đảm bảo an toàn truyền máu

Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây

12. Sinh lý – sinh hóa máu

Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây

13. Các hệ thống nhóm máu và ứng dụng trong truyền máu

Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây

14. Kỹ thuật xác định nhóm máu

Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây

15. Máu và các chế phẩm máu

Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây

16. Tiêu chuẩn người cho máu

Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây

17. Chỉ định sử dụng máu và các chế phẩm máu

Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây
18. Quy trình truyền máu lâm sàng

Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây

19. Máu và chế phẩm máu

Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây

20. Sàng lọc các tác nhân lây truyền

Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây

21. Phản ứng truyền máu và cách xử trí

Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây
22. Truyền máu tự thân

Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây
23. Các biện pháp đảm bảo An toàn truyền máu

Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây
24. Kỹ thuật lấy máu túi dẻo

Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây

25. Những khó khăn trong định nhóm máu hệ ABO và cách giải quyết

Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây

Link full toàn bộ  tài liệu tại đây

Rate this post
Quảng cáo
Ảnh đại diện svydhue

Trả lời

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search