Tài liệu mô học – Y Thái Nguyên – 2005

Ảnh đại diện svydhue

Tài liệu mô học – Y Thái Nguyên – 2005

FREE
0

Mô học là ngành nghiên cứu vi cấu trúc của tế bào, mô, và các cơ quan trong quan hệ với các chức năng của chúng. Mô học có thể được miêu tả là vi giải phẫu học. Trong nghiên cứu mô học, các mô được cắt thành lát mỏng bằng máy vi phẫu. Ảnh chụp các tế bào đã được nhuộm màu được gọi là hình ảnh mô học. Mô học là một công cụ thiết yếu của ngành sinh học.

Bài giảng mô phôi của Đại học Y Thái Nguyên -2005 gồm:

– Phần mô học

Biểu Mô
Da và các bộ phận phụ thuộc (mô học)
Hệ hô hấp Mô học
Hệ tuần hoàn mô học
Hệ tiêu hoá Mô học
Hệ tiết niệu Mô học
Mô cơ
Mô liên kết
Mô thần kinh

– Phần Phôi thai học

Hệ sinh dục nam
Hệ sinh dục nữ
Sự phát triển của cá thể loài người trong tuần thứ nhất
Sự phát triển của phôi người ở tuần thứ hai và tuần thứ ba
Sự phát triển của phôi người trong tuần thứ tư
Sự phát triển các bộ phận phụ của phôi thai
Sự phát triển của phôi gà

 

 

Rate this post
Quảng cáo
Ảnh đại diện svydhue

Trả lời

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search