ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ DỄ HƠN - BS. Nguyễn Tôn Kinh Thi

FREE
0

Thông tin

  • Link google driver nhanh
  • Free dowload

Giới thiệu

  • ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ DỄ HƠN
  • BS. Nguyễn Tôn Kinh Thi

Cuốn sách đọc điện tâm đồ dễ hơn là 1 cuốn sách rất gần gũi và thiết thực cho 1 người mới bắt đầu học về điện tâm đồ. Với cách trình bày dễ hiểu, nói rõ về cơ chế và hình ảnh dễ nhìn, cuốn sách này sẽ làm các bạn thực sự thấy hứng thú với điện tâm đồ

Rate this post
Quảng cáo