Quy trình kỹ thuật chuyên nghành phẩu thuật nội soi

Ảnh đại diện svydhue

Quy trình kỹ thuật chuyên nghành phẩu thuật nội soi

FREE
0

Thông tin

  • Link google driver nhanh

Quy trình kỹ thuật chuyên nghành phẩu thuật nội soi

  • CHƯƠNG I. PHẪU THUẬT SỌ NÃO
  • CHƯƠNG II. PHẪU THUẬT CỘT SỐNG
  • CHƯƠNG II. PHẪU THUẬT CHẤN THƢƠNG CHỈNH HÌNH
  • CHƯƠNG IV. PHẪU THUẬT TIM MẠCH – LỒNG NGỰC
  • CHƯƠNG V. TIẾT NIỆU – SINH DỤC
  • CHƯƠNG VI. TIÊU HÓA
Rate this post
Quảng cáo
Ảnh đại diện svydhue

Trả lời

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search