Quy Trình Kỹ Thuật Chuyên Ngành Phẫu Thuật Nội Soi

0

Thông tin

  • Link google drive free dowload

Cuốn sách ”Quy Trình Kỹ Thuật Chuyên Ngành Phẫu Thuật Nội Soi” 

DANH MỤC

CHƯƠNG I. PHẪU THUẬT SỌ NÃO

CHƯƠNG II. PHẪU THUẬT CỘT SỐNG

CHƯƠNG III. PHẪU THUẬT CHẤN THƢƠNG CHỈNH HÌNH

CHƯƠNG IV. PHẪU THUẬT TIM MẠCH – LỒNG NGỰC

CHƯƠNG V. TIẾT NIỆU – SINH DỤC

CHƯƠNG VI. TIÊU HÓA

 

Rate this post
Quảng cáo