Chẩn đoán hình ảnh X quang, Chu Văn Đặng

Ảnh đại diện svydhue

Giới thiệu sách

  • Chẩn đoán hình ảnh X quang (ThS. BS. Chu Văn Đặng) được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục kỹ thuật hình ảnh y học trình độ Cao đẳng của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các giảng viên có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết của bộ môn Kỹ thuật hình ảnh, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.
  • Sách Chẩn Đoán Hình Ảnh XQuang đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy và học chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học của Bộ Y tế thẩm định năm 2009. Bộ Y tế quyết định ban hành làm tài liệu dạy và học chính thức của ngành Y tế.

Chi tiết sách

  • Tên sách: Chẩn đoán hình ảnh X quang
  • Tác giả: ThS. BS. Chu Văn Đặng
  • Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục, Bộ Y Tế ban hành
  • Năm xuất bản: 2010
  • Số trang: 165 trang
  • Chuyên ngành: Chẩn Đoán Hình Ảnh, X Quang

Link tải

Rate this post
Quảng cáo
Ảnh đại diện svydhue

Trả lời

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search