Điện não đồ là phương pháp thăm dò chức năng hoạt động sinh lý của tế bào não, thông qua việc ghi lại các điện thế phát sinh trong các tế bào thần kinh trong quá trình dẫn truyền các xung động thần kinh. Từ khi ra đời cho đến nay, với sự phát triển và hoàn thiện không ngừng, điện não đồ đóng góp vai trò đáng kể trong chẩn đoán, điều trị và tiên lượng bệnh của hệ thần kinh trung ương.

B%C3%80I+GI%E1%BA%A2NG+%C4%90I%E1%BB%86N+N%C3%83O+%C4%90%E1%BB%92%28EEG%29.png (689×518)

DownloadTại đây 

Rate this post
Quảng cáo