CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BỔ TRỢ VỀ THẦN KINH

Ảnh đại diện svydhue

Chẩn đoán bệnh lý hệ thần kinh là việc rất khó khăn, đòi hỏi người bác sĩ chuyên khoa phải khám xét tỉ mỉ về lâm sàng, có chỉ định đúng các khám xét bổ trợ và các xét nghiệm cận lâm sàng.

C%C3%81C+PH%C6%AF%C6%A0NG+PH%C3%81P+CH%E1%BA%A8N+%C4%90O%C3%81N+B%E1%BB%94+TR%E1%BB%A2+V%E1%BB%80+TH%E1%BA%A6N+KINH.jpg (194×260)
Để đáp ứng yêu cầu trên, bộ môn thần kinh đã viết cuốn “Lâm sàng thần kinh” và nay viết tiếp cuốn “Các phương pháp chẩn đoán bổ trợ vẻ thần kinh”, sách viết với mục đích chính làm tài liệu dạy và học sau đại học vé chuyên khoa thần kinh, ngoài ra giúp cho các bác sĩ chuyên khoa và đa khoa khác có thể tham khảo.
Cuốn sách có thể còn những thiếu sót, chúng tôi mong được sự góp ý của các đồng nghiệp và bạn đọc.

DownloadTại đây  đang cập nhập

Rate this post
Quảng cáo
Ảnh đại diện svydhue

Trả lời

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search