Bệnh học miệng – Triệu chúng học – NXB y học

Ảnh đại diện svydhue

BỆNH HỌC MIỆNG – TRIỆU CHỨNG HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KHOA RĂNG HÀM MẶT

BỘ MÔN BỆNH HỌC MIỆNG

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

Cuốn Bệnh học miệng: Triệu chứng học được xuất bản lần đầu vào năm 2000, đã được đông đảo sinh viên và đồng nghiệp đón nhận. Nay cuốn sách được tái bản do yêu cầu của nhiều người đọc trong ngành RHM và các chuyên khoa có liên quan: da liễu, tai mũi họng, ung bướu. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của y giới đến các vấn đề răng miệng và khẳng định “sức khoẻ răng miệng là một phần của sức khoẻ toàn thân, và bệnh học miệng là một phần không tách rời của bệnh học nói chung”.

Download tài liệu Tại đây 

Rate this post
Quảng cáo
Ảnh đại diện svydhue

Trả lời

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search