Sách Giải phẫu X quang (Nguyễn Doãn Cường) được biên soạn bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết của Trường đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Sách được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt.

Sách được biên soạn dựa trên phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Giải phẫu X quang đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành Cử nhân kỹ thuật y học của Bộ y tế thẩm định năm 2006.

Bộ y tế ban hành làm tài liệu dạy học đạt chuẩn chuyên môn của ngành y tế giai đoạn 2006-2010. Trong quá trình sử dụng sách phải được cập nhật bổ sung, chỉnh lý.

Chi tiết

  • Tên sách: Giải Phẫu X quang
  • Chủ biên: Nguyễn Doãn Cường
  • NXB Y Học
  • Năm xuất bản: 2007
  • Sách đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Y học
  • Số trang: 130 Trang​
  • Giá bìa: 24.000 vnđ

Link tải

Rate this post
Quảng cáo