,

Giải phẫu X quang, Nguyễn Doãn Cường

Ảnh đại diện svydhue

Sách Giải phẫu X quang (Nguyễn Doãn Cường) được biên soạn bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết của Trường đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Sách được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt.

Sách được biên soạn dựa trên phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Giải phẫu X quang đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành Cử nhân kỹ thuật y học của Bộ y tế thẩm định năm 2006.

Bộ y tế ban hành làm tài liệu dạy học đạt chuẩn chuyên môn của ngành y tế giai đoạn 2006-2010. Trong quá trình sử dụng sách phải được cập nhật bổ sung, chỉnh lý.

Chi tiết

  • Tên sách: Giải Phẫu X quang
  • Chủ biên: Nguyễn Doãn Cường
  • NXB Y Học
  • Năm xuất bản: 2007
  • Sách đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Y học
  • Số trang: 130 Trang​
  • Giá bìa: 24.000 vnđ

Link tải

Rate this post
Quảng cáo
Ảnh đại diện svydhue

Trả lời

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search