Kỹ thuật X quang quy ước, Nguyễn Doãn Cường

Ảnh đại diện svydhue

Sách Kỹ thuật X quang quy ước (Nguyễn Doãn Cường) được biên soạn dành cho học viên lớp Định hướng chẩn đoán hình ảnh của Trường Đại học Y dược HCM.

Chi tiết

  • Tên sách: Kỹ thuật X quang quy ước
  • Chủ biên: Nguyễn Doãn Cường
  • Trường Đại học Y dược HCM
  • Sách đào tạo Học viên Định hướng Chẩn đoán hình ảnh
  • Số trang: 100 Trang​

Link tải

Rate this post
Quảng cáo
Ảnh đại diện svydhue

Trả lời

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search