Giáo trình gây mê hồi sức – ĐH Y Huế

Ảnh đại diện svydhue

Chủ biên:  TS. HỒ KHẢ CẢNH
Tham gia biên soạn:
THẠC SĨ. NGUYỄN VĂN MINH
THẠC SĨ. TRẦN XUÂN THỊNH
BS. BÙI THỊ THƯƠNG

https://lh6.googleusercontent.com/-BZxvCUFML8o/U7cvgK9yQ1I/AAAAAAAAAfY/cHKEnyfjVTc/Ydhue.Com-gay_me_h%25C3%25B4i_suc.jpg

Download: Tại đây (Bấm vào link chờ 5s rồi bấm “Bỏ qua quả cáo” góc phải màn hình để Download)

Rate this post
Quảng cáo
Ảnh đại diện svydhue

Trả lời

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search