gây mê hồi sức

  • Giáo Trình Gây Mê Hồi Sức Cơ Sở

    Giáo Trình Gây Mê Hồi Sức Cơ Sở

    Trong chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa, Hội đồng Khoa học Giáo dục của Nhà trường đã chọn học phần Gây mê hồi sức cơ sở là một phần chương trình đào tạo…

  • Giáo trình gây mê hồi sức – ĐH Y Huế

    Giáo trình gây mê hồi sức – ĐH Y Huế

    Chủ biên:  TS. HỒ KHẢ CẢNH Tham gia biên soạn: THẠC SĨ. NGUYỄN VĂN MINH THẠC SĨ. TRẦN XUÂN THỊNH BS. BÙI THỊ THƯƠNG Download: Tại đây (Bấm vào link chờ 5s rồi bấm “Bỏ qua quả…

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search