Miễn dịch

 • Dị Ứng – Miễn Dịch Lâm Sàng (Sau đại học) – PGS.TS Phan Quang Đoàn

  Dị Ứng – Miễn Dịch Lâm Sàng (Sau đại học) – PGS.TS Phan Quang Đoàn

  Quyển sách “DỊ ỨNG –MIỄN DỊCH LÂM SÀNG” được biên soạn bởi những nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết của Bộ môn Dị ứng – miễn dịch trường Đại học Y Hà Nội. Quyển sách…

 • Phương pháp xét nghiệm hóa sinh miễn dịch

  Phương pháp xét nghiệm hóa sinh miễn dịch

  Các phương pháp xétn ghiệm miễn dịch Ngưng kết Miễn dịch độ đục Nephelometry Turbidimetry ELISA Miễn dịch huỳnh quang Miễn dịch phóng xạ Miễn dịch điện hóa phát quang Miễn dịch hóa phát quang…

 • [ĐH Y HUẾ]: Miễn dịch cơ bản

  [ĐH Y HUẾ]: Miễn dịch cơ bản

  Khái niệm về miễn dịch học Kháng nguyên và kháng nguyên MHC Kháng thể và bổ thể Tổ chức và tế bào của hệ miễn dịch Điều hòa đáp ứng miễn dịch Đáp ứng tạo…

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search