điều dưởng

  • Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

    Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

    Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản Kỹ năng thực hành điều dưỡng gồm 55 kỹ năng thông thường được Điều dưỡng thực hiện tai các cơ sở khám và chữa…

  • Giáo trình điều dưỡng bệnh truyền nhiễm

    Giáo trình điều dưỡng bệnh truyền nhiễm

    Tác giả : Nguyễn Thị Nga Năm xuất bản : 2008 Nhà Xuất bản : NXB Hà Nội Mô tả : 218 trang Download: Tại đây (Bấm vào link, chờ 5s rồi bấm “skip Ad” hoặc “Bỏ…

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search