Mô phôi

 • Phôi thai học người [PDF] – Đại học Y Hà Nội – NXB Y Học

  Phôi thai học người [PDF] – Đại học Y Hà Nội – NXB Y Học

  Giới thiệu Cuốn sách Phôi Thai Học Người được Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Đỗ Kính, nguyên giảng viên cao cấp chuyên ngành Mô-phôi, Trường Đại học Y Hà Nội biên soạn. Nội dung…

 • Giáo trình mô học pdf

  Giáo trình mô học pdf

  Giáo trình mô học pdf 150 trang

 • Giáo trình mô học – Đại học Y Hà Nội

  Giáo trình mô học – Đại học Y Hà Nội

  Cuốn sách “Mô học” được biên soạn nhằm đáp ứng các mục tiêu và chương trình giảng dạy đại học mới. Ngoài ra bố cục của cuốn sách cũng đã sửa đổi nhiều so với…

 • Tài liệu mô học – Y Thái Nguyên – 2005

  Tài liệu mô học – Y Thái Nguyên – 2005

  Mô học là ngành nghiên cứu vi cấu trúc của tế bào, mô, và các cơ quan trong quan hệ với các chức năng của chúng. Mô học có thể được miêu tả là vi…

 • Giáo trình Mô học Đại học Y Hà Nội pdf

  Giáo trình Mô học Đại học Y Hà Nội pdf

  Giáo trình Mô học Đại học Y Hà Nội xuất bản năm 2004 của nhà xuất bản Y Học – bộ giáo trình đầy đủ gồm 4 phần và 20 chương nằm gọn trong hơn…

 • Junqueira’s Basic Histology 13th – Atlas mô học cơ bản

  Junqueira’s Basic Histology 13th – Atlas mô học cơ bản

  Đây là cuốn sách tham khảo dành cho các chuyên gia về Mô học và Vi sinh y học, sinh viên y khoa trên toàn thế giới. Cuốn sách nay đã được cập nhật toàn…

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search