ebook y dược

  • Siêu âm Tim từ căn bản đến nâng cao, Nguyễn Anh Vũ

    Siêu âm Tim từ căn bản đến nâng cao, Nguyễn Anh Vũ

    Sách “SIÊU ÂM TIM: từ căn bản tới nâng cao” là sách chuyên khảo phục vụ cho chuyên ngành siêu âm tim. Đối tượng phục vụ bao gồm bác sĩ chuyên khoa tim mạch, bác…

  • Ý nghĩa lâm sàng của các xét nghiệm

    Ý nghĩa lâm sàng của các xét nghiệm

    Download: Tại đây (Bấm vào link, chờ 5s rồi bấm “skip Ad” hoặc “Bỏ qua quảng cáo”  góc phải màn hình để vào link download!)

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search