y khoa

  • Cẩm nang học tập dành cho sinh viên y khoa

    Cẩm nang học tập dành cho sinh viên y khoa

    Cuốn sách nhỏ này được thiết kết để giúp các bạn học viên nắm được một số kỹ năng học tập cơ bản để các bạn nhanh chóng bắt nhịp với môi trường học tập…

  • Mẹo vặt y khoa

    Mẹo vặt y khoa

    Cẩm nang mẹo vặt y khoa thực dụng” được đúc kết từ những tài liệu y khoa mới nhất, ghi lại kinh nghiệm chẩn trị của hơn 600 bác sĩ chuyên khoa trên khắp thế…

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search