Sơ lược:

• Tràn dịch trong lồng ngực

• Thoát vị hoành bẩm sinh

• Tổn thương khác
– Congenital Cystic Adenomatoid Malformation
– Pulmonary Sequestration.

https://lh3.googleusercontent.com/-7hAO9d_zI14/U7i9Pa7RQMI/AAAAAAAAAgQ/NN1-8Oyc40Y/Ydhue.Com-url.jpeg
• Tổn thương tim

Download: Tại đây
Rate this post
Quảng cáo