Điều dưỡng cơ bản gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản là nền tảng liên quan đến các quá trình chăm sóc người bệnh cũng như người khoẻ mạnh và ứng dụng, phát triển trong việc chăm sóc điều dưỡng chuyên biệt như chăm sóc nội khoa, chăm sóc ngoại khoa, chăm sóc nhi khoa.

 Tài liệu này được biên soạn gồm các chủ đề nội dung bám sát mục tiêu môn Điều dưỡng cơ bản của chương trình đào tạo Cử nhân điều dưỡng do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục đào tạo ban hành, sách được phân làm 2 quyển điều dưỡng cơ bản I gồm 4 chương và điều dưỡng cơ bản II gồm 3 chương. Chương I nêu các vấn đề cơ sở chung về nghề nghiệp của điều dưỡng. Chương II gồm những nội dung để phát triển thực hành điều dưỡng. Chương III nêu các vấn đề khoa học cơ bản liên quan trong thực hành điều dưỡng. Chương IV gồm những vấn đề cần đáp ứng nhu cầu cơ bản trong sinh hoạt hằng ngày của con người, đặc biệt là việc chăm sóc vệ sinh tại giường cho người bệnh. Chương V, VI, VII bao gồm những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhằm phục vụ cho việc chăm sóc điều trị, điều dưỡng như chăm sóc tiêu hoá và bài tiết chăm sóc vết thương, băng bó và việc dùng thuốc cho người bệnh.

Với cách trình bày tuân thủ theo yêu cầu chung của Bộ Y tế về sách giáo khoa, việc phân nhóm nội dung dựa theo các tài liệu điều dưỡng cơ bản hiện hành của các nước phát triển. Tài liệu được biên soạn do nhóm Giảng viên Bộ môn điều dưỡng, khoa điều dưỡng – Kỹ thuật, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Sách dùng làm tài liệu cho sinh viên cử nhân điều dưỡng và các sinh viên Y học cần tham khảo môn điều dưỡng cơ sở.

Trong quá trình biên soạn, mặc dù với nhiều cố gắng nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi các thiếu sót, chúng tôi mong muốn nhận được sự đóng góp của quý đồng nghiệp và quý bạn đọc.
ThS. ĐD. Trần Thị Thuận
Trưởng Bộ môn điều dưỡng
Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT
Điều dưỡng cơ bản I và II
Chuyên ngành: Cử nhân điều dưỡng
Tác giả: ThS. Trần Thị Thuận
Nhà xuất bản Y học 2007
Số trang : 280 trang + 360 trang

 

.


Dowload:
Rate this post
Quảng cáo