Bài giảng bộ môn Sốt rét – Kí sinh trùng và côn trùng: Đại cương ký sinh trùng – TS. Nguyễn Ngọc San (Học viện Quân y) trình bày với ba mục tiêu chính là giúp các bạn sinh viên nắm được các khái niệm về KST, vật chủ và ổ bệnh thiên nhiên, nắm được các nội dung nghiên cứu môn học KST, nắm được tác động qua lại giữa KST và vật chủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mục tiêu:

– Nắm được khái niệm về ký sinh trùng, vật chủ và ổ bệnh thiên nhiên.

–  Nắm được các nội dung nghiên cứu môn học ký sinh trùng

– Nắm được tác động qua lại giữa ký sinh trùng và vật chủ

Link tải sách: Tại đây

 

Nguồn:

Học viện quân y

Bộ môn Sốt rét – Ký sinh trùng & côn trùng

TS Nguyễn Ngọc San

 

Rate this post
Quảng cáo