Chủ biên: BS. Hồ Thị Thành

NXB: Bộ Y Tế, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2003 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt

Nha khoa thực hành là môn học tổng quát về các kỹ thuật thực hành cơ bản trong chăm sóc, điều trị và phòng bệnh nha khoa.

Môn học gồm có 3 phần:
– Phần I: Chữa răng
– Phần II: Nhổ răng
– Phần III: Điều trị dự phòng và vệ sinh răng miệng

Khi giảng dạy, thầy giáo vào mục tiêu mỗi phần học và của từng bài học, giúp học sinh hoàn thành môn học.

Học sinh cần vận dụng các quy trình kỹ thuật và phiếu thực hành trong tài liệu để tăng cường tự học tập, cũng như tự lượng giá, đánh giá sự tiến bộ cho mình.

Download: Tại đây

 

Rate this post
Quảng cáo