Sơ lược:

Sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng.

Lời giới thiệu
1. Khái niệm, vị trí, vai trò của truyền thông-giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe
2. Giới thiệu về truyền thông và các mô hình truyền thông
3. Hành vi sức khỏe, quá trình thay đổi hành vi sức khỏe và giáo dục sức khoẻ
4. Nguyên tắc trong truyền thông-giáo dục sức khỏe
5. Nội dung truyền thông-giáo dục sức khỏe
6. Phương pháp và phương tiện truyền thông-giáo dục sức khỏe
7. Truyền thông-giáo dục sức khỏe với cộng đồng
8. Truyền thông-giáo dục sức khỏe với nhóm
9. Truyền thông-giáo dục sức khỏe với cá nhân
10. Lập kế hoạch và quản lý hoạt động truyền thông-giáo dục sức khỏe
11. Kỹ năng truyền thông-giáo dục sức khỏe
12. Tổ chức đào tạo cán bộ truyền thông-giáo dục sức khỏe tại cộng đồng
Tài liệu tham khảo

https://lh4.googleusercontent.com/-NItcPjXlMe8/U7oARINBStI/AAAAAAAAAhg/Wr9ZTWY4L2s/Ydhue.Com-gdsk.JPG

Download: Tại đây (Bấm vào link, chờ 5s rồi bấm “skip Ad” hoặc “Bỏ qua quảng cáo”  góc phải màn hình để vào link download!)

Nguồn ĐHYD Thái Nguyên

5/5 - (1 bình chọn)
Quảng cáo