Các Loại Dụng Cụ Thông Thường Trong Phẫu Thuật

  Dụng cụ cắt o       Dụng cụ bóc tách o       Dụng cụ cầm máu o       Dụng cụ kẹp mô o       Dụng cụ kẹp kim o       Dụng cụ thăm dò o      …